Dotazy

Časté dotazy, které na mě máte… aktualizováno v únoru 2023

   Jak bys vysvětlil svou práci co nejjednodušeji?

Využívám nejnovějších poznatků o fungování lidského mozku a pomáhám tak lidem více vydělávat, vyvarovat se nepříjemností a celkově být šťastnějšími. Zaměřuji se na internet a mými klienty jsou jak organizace, tak běžní lidé. Firmám zvyšuji tržby například tím, že změním barvu tlačítka na jejich e-shopu (a zákazníci začnou více nakupovat). Sdružením pomáhám vybrat více darů úpravou přispívacího formuláře. Běžné lidi chráním před nepříjemnostmi například kontrolou jejich uživatelských účtů. Za to všechno mi ostatní platí, protože se jim to vysoce vyplatí.

 

   Jakou máš na to kvalifikaci?

Vystudoval jsem marketingovou komunikaci s titulem Ing. Během studia jsem se zaměřoval na behaviorální ekonomii a aplikované neurovědy. Na toto téma jsem rovněž obhájil diplomovou práci (oceněnou Cenou rektorky za nejlepší diplomovou práci roku). Jsem členem Asociace UX (zabývající se User Experience a Human Computer Interaction), prestižní mezinárodní organizace ACM SIGCHI (s obdobným zaměřením), Neuromarketing Science & Business Association a dalších profesních společenství, zabývajících se behaviorální ekonomií a aplikovanými neurovědami. Přečetl jsem desítky nejnovějších (i zahraničních) publikací, zabývajících se uvedenou tematikou, včetně děl laureátů Nobelovy ceny. V oblasti internetového marketingu mám za sebou 18 let praxe a stovky realizovaných projektů, včetně zakázek pro významné klienty.

 

   Je tvá práce podložena nějakými výsledky, čísly?

Ano. Vycházím z řady psychologických, sociologických, ekonomických a neurovědeckých výzkumů, realizovaných především v posledních letech na prestižních vědeckých pracovištích, využívajících skenování mozku (fMRI), laboratorní i terénní výzkumy. K dispozici mám také zahraniční případové studie v oblasti internetu a rovněž výsledky více než 1200 vlastních experimentů (provedených především prostřednictvím nástroje ).

 

   Jsou tvými klienty firmy nebo běžní lidé?

Většinu tvoří organizace – firmy, občanská družení, politické strany a podobně. Služby ale poskytuji i běžným lidem.

 

   Jak bys konkrétně mě mohl pomoci?

Řešení přímo pro Vás budu moci navrhnout po alespoň krátkém prodiskutování Vaší situace a Vašich cílů. Ke každému klientovi přistupuji individuálně. Spektrum mých služeb je poměrně široké, přestože je soustředěno kolem jednoho ústředního know-how („předvídatelné iracionality“).

 

  Na kolik mě tvé služby vyjdou?

Záleží na bližším popisu naší spolupráce. Napište mi, prodiskutujeme to a dozvíte se přesnou částku. Obvykle se jedná o tisíce až desetitisíce korun za jeden projekt.

 

  Proč bych ti měl důvěřovat?

Odborná kompetence je podložena formálním vzděláním na VŠ, neustálým studiem odborné literatury a členstvím v profesních organizacích. V oblasti internetového marketingu mám za sebou 18 let praxe a stovky realizovaných projektů (vč. více než 1200 A/B testů, provedených na více než 50 milionech uživatelů (především prostřednictvím nástroje ). Kromě menších klientů jsem rovněž pracoval pro prestižní firmy a většina z mých zákazníků se vrací z důvodu další spolupráce. Výsledky garantuji. Vrátím Vám peníze za své služby v případě, že Vám nepřinesou slibovanou hodnotu (za předpokladu jasné domluvy předem).

 

  Odkud čerpáš know-how?

Většina znalostí pochází z praxe. Vidím svět „pestřeji“ než běžní lidé, což mi umožňuje odhalovat určité zákonitosti, které většině ostatním unikají. Pozorováním chování lidí vytvářím hypotézy, které poté ověřuji experimenty. Potvrzené principy přenáším do praxe. Znalosti jsou dále podpořeny studiem odborné literatury a přednášek předních světových odborníků, jako jsou Daniel Kahneman, Amos Tversky, Dan Ariely, Martin Lindström, Nassim N. Taleb, Daniel Pink, Antonio Damasio, z českých autorů pak zejména František Koukolík, a další.

 

  Máš speciální filozofii ohledně toho, co děláš?

Ano. Důležité v tom, co dělám, je pro mě hodnota a svoboda. Dále je to iracionalita a představivost.

Hodnota pro zákazníka – stěžejní je, jaký užitek má ze služby druhá strana, nikoliv jaké jsou mé osobní domněnky a dojmy. Tento princip vyvozuji z podstaty behaviorální ekonomie, zároveň odpovídá novým proudům v oblasti marketingu (tzv. hodnotový marketing). Veškerá hodnota je totiž relativní, veškerá hodnota je vnímanou hodnotou.

Svoboda je součástí všeho, co dělám. Volné ruce a minimum omezení mi umožňují dělat to, co považuji za důležité a v těch správných chvílích. Pokud jste svázáni nařízeními někoho jiného, nikdy skutečně nežijete svůj vlastní život a nemůžete dělat ‚velké věci'. Svoboda v práci, ve vzdělávání i v životě je pro mě vždy spojena s odpovědností.

Lidská iracionalita je pro mě východiskem i vysvětlením téměř všeho, co se kolem děje. Přestože máme za to, že jsme racionálně uvažující bytosti, pravdou je spíše opak. Tento pohled na způsoby, jakými myslíme a chováme se, začíná objevovat také moderní věda. Zvraty ohledně toho, jak my lidé o sobě uvažujeme, stále přicházejí. Ale především – tyto principy fungují v praxi.

Pod povrchem všeho je představivost. Věřím, že představivost je více než vědomosti, a že cokoli si dokážeme představit (a uvěřit tomu), to se může uskutečnit. Naše mysl je silnější, než si myslíme, a má sakra nevyužitý potenciál. Všechno, co je kolem nás, vzniklo z něčí představivosti, a přesně tak mohou vzniknout i další úžasné věci.

Mnoho z toho, co dělám, stojí i na dalších souvisejících principech, jako je motýlí efekt (malé iniciace mohou způsobit velké dopady), neviditelno (to, co vidět není, je důležitější než to, co vidět je) či probabilistické myšlení (objektivní, nikoli zkreslené, subjektivně zabarvené uvažování).

 

  Jak jsi na tom obecně časově?

Zpravidla pracuji od Po do Čt mezi 10:30 a 18:30 (středoevropského času). V případě nutnosti a ve výjimečných případech jsem po dohodě schopný se přizpůsobit. Pro zjištění aktuální pracovní vytíženosti mě prosím kontaktujte.

 

Máte další dotazy? Napište mi a zeptejte se.

← Na hlavní web